Στα 345,37 δισ. ευρώ «εκτινάχθηκε» το χρέος

Στο ποσό των 345,379 δισ. ευρώ έφθασε το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στο πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 343,740 δισ. ευρώ στα τέλη του πρώτου τριμήνου σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 13,082 δισ. ευρώ έναντι 12,328 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου. Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελείται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους ύψους 68,138 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 277,240 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 23,450 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Στο μεταξύ και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η κεντρική διοίκηση παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα 2,512 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, έναντι ελλείμματος 1,.378 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 26,623 δισ. ευρώ, από 24,945 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,109 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 1,105 δισ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 29,450 δισ. ευρώ, από 29,143 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017.

liberal.gr