Προσφυγικό: Με νομοσχέδιο παρατείνουν το «φαγοπότι» ημετέρων και την αδιαφάνεια!

Σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής επικαλείται για τρίτη χρονιά τις έκτακτες συνθήκες στο μεταναστευτικό και παρατείνει για ένα ακόμα έτος τις προσλήψεις και αναθέσεις έργων κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, ώστε τα κονδύλια να περνούν… κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η τακτική της κυβέρνησης να προχωρά σε προσλήψεις, αναθέσεις έργων και συμβάσεις χιλιάδων ευρώ κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού.

Νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επικαλείται για τρίτη χρονιά τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο μεταναστευτικό και παρατείνει για ένα ακόμα έτος το σχετικό καθεστώς, ώστε τα κονδύλια να περνούν… κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, με τις προωθούμενες διατάξεις νομιμοποιούνται αναδρομικά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι παρατείνονται έως τις 31/12/2019 οι διατάξεις που προβλέπουν την κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας σύναψη συμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου για την κάλυψη όλου του εύρους των αναγκών μεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ), καθώς και τις αποσπάσεις και την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένους χρόνου, όπως και τη διάθεση ή πρόσληψη με τον ίδιο τρόπο πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και πολιτών που εργάζονται σε αρμόδιες υπηρεσίες διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων με υπουργική απόφαση, καθώς και η ανάθεση μέσω κοινής υπουργικής απόφασης της μίσθωσης, υποστήριξης, στελέχωσης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή και ιδιωτικούς, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των νησιών του Αιγαίου,.

Σχετικά με το κόστος μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού και τις προσλήψεις, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι το ποσό για την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα ανέλθει στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ και στα 6,1 εκατομμύρια για την πρόσληψη 350 νέων υπαλλήλων, επίσης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επανακαθορίζονται επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή, αυτή δηλαδή που χορηγείται σε ενήλικες που αποκτούν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ στη χώρα μας.

Η διάταξη αυτή του νομοσχεδίου έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ποταμιού, με τον πρόεδρό του, Σταύρο Θεοδωράκη, να καταθέτει ερώτηση σε σειρά εμπλεκόμενων υπουργών, εκτιμώντας ότι, έπειτα από τέσσερα χρόνια, το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων το μόνο που υπηρετεί είναι την αδιαφάνεια και τις σκιές για «φαγοπότι» ημετέρων.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

protothema.gr