Σωκράτης Κόκκαλης: Μετά τα «δωράκια» 750 εκατ. από τον Τσίπρα βάζει πλώρη για έργα 1 δις ευρώ

parapolitika.gr/

Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ο Ομιλος Κόκκαλη εμπέδωσε επαξίως τον τίτλο του «εθνικού προμηθευτή». Στη βάση εκλεκτικών πολιτικών σχέσεων, αλλά και εν μέσω μιας θύελλας καταγγελιών περί «υπόγειων διαδρομών», κατόρθωσε σχεδόν να μονοπωλήσει κυρίαρχους τομείς της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής. Στα χρόνια των Μνημονίων η συγκυρία ήταν πολύ διαφορετική. Η εποχή των «ισχνών αγελάδων», τουλάχιστον σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, άγγιξε και τον «μεγάλο αδελφό» στις κρατικές προμήθειες: τον όμιλο της Intracom. Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 και μετά, η κατασκευαστική του ομίλου, η Intakat, μετεξελίχθηκε από δευτερεύουσα εταιρεία σε κυρίαρχη «αμυντική γραμμή», από πλευράς κερδοφορίας, για τον εναπομείναντα στην ιδιοκτησία της οικογένειας όμιλο εταιρειών. Ετσι, σε μια εποχή που οι εργολάβοι κυ-ριάρχησαν στο Μαξίμου, ο Σ. Κόκκαλης απέκτη σε και τον τίτλο του «εθνικού εργολάβου». Πλήθος συμβάσεων με υπουρ-γεία και οργανισμούς, ύψους άνω των 750 εκατ. ευρώ – με «πλώρη» το 1 δισ. ευρώ- προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εισηγμένων εταιρειών της οικογένειας Κόκκαλη. Μεταξύ των οποίων η συμφωνία-μαμούθ των 357 εκατ. ευρώ για την ανακατασκευή των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, σε βάθος τετραετίας, που συνήψε με τη Fraport.

Και μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η γερμανική εταιρεία δεν έχει σχέση με το ∆ημόσιο, όμως τον Ιούλιο του 2016 είχε αποκαλυφθεί ότι η Intrakat συμμετείχε ως «δηλωμένος εργολάβος» (nominated contractor) στην προσφορά της Fraport για τον διαγωνισμό παραχώρησης των αεροδρομίων. Μάλιστα, η εκ των προτέρων συνεργασία τους είχε γνωστοποιηθεί με επιστολή της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 2704/12-07-2016). Σημειώνεται ότι η Intrakat είναι με-ταξύ των πέντε εταιρειών που φέρεται να είχαν λάβει από την Τράπεζα Αττικής δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκείς καλύψεις. Τον περασμένο μάλιστα Φεβρουάριο, η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος στελεχών της τράπεζας και ενα-ντίον των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

INTRAKAT
Τα «Π» παρουσιάζουν σήμερα ορισμένες από τις συμφωνίες των επιχειρήσεων του κ. Κόκκαλη με την κυβέρνηση της «πρώτη φορά Αριστεράς». Μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει δύο τμήματα της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου, ύψους 32,2 εκατ. και 29,4 εκατ. ευρώ, την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας Σεπολίων (66,58 εκατ. ευρώ) και διάφορες εργολαβίες συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (29,6 εκατ. ευρώ). Ακόμα, έχει συνάψει συμβάσεις με τον ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ΕΗ) 34 εκατ. ευρώ για τα ηλεκτρικά δίκτυα σε Αγρίνιο, Αρτα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Θήβα, Λιβαδειά και Ηράκλειο. Με το υπουργείο Οικονομίας συνεργάζεται μετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρρες (25,4 εκατ. ευρώ), ενώ αντίστοιχο έργο εκτελεί και στη Βοιωτία (16,3 εκατ. ευρώ). Το 2018 σε κοινοπραξία με τις ΑΚΤΩΡ, Intrasoft International και Autostrade πέρασε στη β’ φάση του διεθνούς διαγω-νισμού για το νέο ηλεκτρονικό-δορυφορικό σύστημα διοδίων στους ελληνικούς αυ-τοκινητοδρόμους, προϋπολογισμού 400,5 εκατ. ευρώ.

Πιο διεισδυτική στον πυρήνα του κράτους πάντως ανεδείχθη η Intrasoft International, του πληροφοριακού κλάδου του ομίλου. Από το 2017 έως σήμερα της έχουν ανατεθεί η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (578,35 χιλ. ευρώ), η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στην Αστυνομία (293,37 χιλ. ευρώ), αλλά και η συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «∆ικαστικών Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής ∆ικαιοσύνης» του υπουργείου ∆ικαιοσύνης (2,33 εκατ. ευρώ).

kokkalis 1

kokkalis 2

ΗΔΙΚΑ – TAXIS
Εξάλλου το 2015 προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ), με αντικείμενο «Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ» για το υπουργείο Υγείας. Το 2017 συνήψε τριετή σύμβαση με την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ημοσίων Εσόδων για τη βελτίωση, αναβάθμιση και λειτουργικότητα των TAXIS, ICISnet, E9 και Elenxis. Το ίδιο έτος δόθηκε παράταση στη σύμβαση με το υπουρ-γείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (GSIS).

Από το 2016 η Intrasoft International έχει υπογράψει σύμβαση με τον EΟΠΥY για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών, ενώ ανέλαβε την ίδια χρονιά την επέκταση του Εθνι-κού Ηλεκτρονικού Συστήματος ∆ημοσίων Συμβάσεων (NEPPS), για την υποστήριξη δημόσιων συμβάσεων. ∆εν έχει γίνει σαφές ακόμη το πλήρες ποσό των συμβάσεων σε αυτή τη φάση της έρευνας. Αυτό που προκαλεί εντύπωση και πολλά ερωτή-ματα είναι πώς μια ιδιωτική εταιρεία έχει αποκτήσει μέσω της προμήθειας λογισμικού τόσο μεγάλη πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων Ελλήνων και, κυρίως, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας προκειμένου αυτά να μην αξιοποιηθούν για όποιες σκοπιμότητες.

Προμήθειες έχουν αναληφθεί και στο υπουργείο Αμυνας μέσω της Intracom Defense. Η εν λόγω εταιρεία ανέλαβε τα ανταλλακτικά υποκατασκευής των πυραύλων Patriot (51 εκατ. ευρώ) και το δίκτυο επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας του Πολεμικού Ναυτικού (27 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, την ψηφιοποίηση του συστήματος επικοινωνίας των αρμάτων μάχης Leopard, αλλά και μικρότερες εργολαβίες, όπως για παράδειγμα την επισκευή-συντήρηση των κρυπτοσυσκευών Secline Plus (262,03 χιλ. ευρώ). Τον Φεβρουάριο του 2016 η οικογένεια Κόκκαλη κατάφερε να αναδειχθεί μεταξύ των τεσσάρων νικητριών που ανέλαβαν να προμηθεύσουν 769 οικίσκους με κοντέινερς, επιφανείας 25 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, με δεδομένη την προσφυγική κρίση.

Η Intrakat ανέλαβε συγκεκριμένα τους 359 από αυτούς. Το προϋπολογισθέν ποσό ανήλθε στα 14,145 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό, αλλά προσκάλε-σε τότε επτά εταιρείες για να καταθέσουν προσφορές. Στην προκήρυξη αναφερόταν πως, λόγω του εξαιρετικά σύντομου χρόνου που ορίζεται για την προμήθεια και παράδοση των οικίσκων, δεν ήταν εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Intrakat ξεκίνησε να κατασκευάζει «αυτοτελές οι-κοδομικό τετράγωνο στον Ελαιώνα, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση» (2,12 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Intrakat ανέλαβε για το 2015 συμβάσεις 100 εκατ. ευρώ, 116 εκατ. ευρώ για το 2016, ενώ το 2017 σχεδόν τετραπλασίασε τον κύκλο συναλλαγών της, στα 417 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως, το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπέγραψε νέα συμβόλαια 13,2 εκατ. ευρώ.

 

 

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πηγή: https://www.article/sokratis-kokkalis-meta-ta-dorakia-750-ekat-apo-ton-tsipra-vazi-plori-gia-erga-1-dis-evro